• Σύμφωνα με τις Κοινές Βασικές Αρχές / πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της ένταξης, «Η βασική γνώση της γλώσσας, της ιστορίας και των θεσμών της κοινωνίας υποδοχής είναι απαραίτητη για την ένταξη. Η διευκόλυνση των μεταναστών να αποκτήσουν αυτή τη βασική γνώση είναι απαραίτητη για την επιτυχή ένταξη» και «Οι προσπάθειες στην εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την προετοιμασία των μεταναστών, και ιδίως των απογόνων τους, για να είναι πιο επιτυχημένοι και πιο ενεργοί συμμετέχοντες στην κοινωνία».Το πρόγραμμα Erasmus + στοχεύει στην προώθηση της ισότητας και της ένταξης, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε μαθητές με μειονεκτικό υπόβαθρο και λιγότερες ευκαιρίες σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους.Τα εκπαιδευτικά μονοπάτια των ατόμων που λαμβάνουν άδειες διαμονής θα πρέπει να επιταχυνθούν, μειώνοντας το όριο για την εκπαίδευση ένταξης και την εκπαίδευση που ακολουθεί.

Διαθέσιμα μαθήματα

All you need to see before going to Poland

All you need to see before going to Greece

All you need to see before going to Portugal

All you need to see before going to United Kingdom (UK)

All you need to see before going to Belgium