• Zgodnie ze wspólnymi, podstawowymi zasadami i inicjatywami UE w dziedzinie integracji „do integracji niezbędna jest podstawowa znajomość języka, historii i instytucji przyjmującego społeczeństwa; umożliwienie imigrantom zdobycia tej podstawowej wiedzy jest niezbędne do pomyślnej integracji” oraz „Wysiłki edukacyjne mają kluczowe znaczenie dla przygotowania imigrantów, a zwłaszcza ich potomków, do odnoszenia większych sukcesów i aktywniejszego uczestnictwa w społeczeństwie”.

    Program Erasmus+ ma na celu promowanie równości i włączenia poprzez ułatwienie dostępu dla osób uczących się ze środowisk defaworyzowanych i mających mniejsze możliwości w porównaniu do ich rówieśników.

    Należy przyspieszyć możliwości uzyskania edukacji osób, które otrzymują zezwolenie na pobyw w państwie, poprzez obniżenie progu szkolenia integracyjnego jak i szkolenia po nim.

Dostępne kursy

All you need to see before going to Poland

All you need to see before going to Greece

All you need to see before going to Portugal

All you need to see before going to United Kingdom (UK)

All you need to see before going to Belgium